Hoppa till innehåll

Mer kapital

Finansiering & Investering

Fler kunder

Marknadsföring & Sälj

Tillträde till marknaden

För företag som vill växa

Det är unikt att både kunna utforma tillväxtplanen, effektivt gå från plan till handling, och samtidigt eventuellt finansiera tillväxten, men detta är precis vad vi gör varenda dag! Vi är specialiserade i de två kanalerna där ditt företag kan uppnå växtkapital och förtjänst, nämligen via investeringar och via fler kunder.

Hos theView får du tillträde till affärsmänniskor, projektledare, säljare och marknadsföringsspecialister, eget mediebyrå och ett gediget leverantörsnätverk. Tillsammans utgör dessa din kommersiella one-stop-shop, med fullt fokus på de kommersiella disciplinerna inklusive ledarskap, marknadsföring, sälj, finansiering och investering. Därmed får du redan från första dagen en komplett kommersiell task-force som jobbar för ditt tillträde till marknaden.

Kanske saknar du bara en enda fokuserad lösning, eller kanske letar du efter en partner till hela resan? Oavsett står vi redo att hjälpa dig.

Få överblick över vad vi levererar

Insatser och resultat

Insatser och resultat

Din väg till att växa

Vi bygger och utvecklar företag

Definiera en stark strategi, skapa en solid säljplan, skaffa finansiering, marknadsför och sälj produkterna, fortsätt accelerationen och skapa överskott. Sälj därefter företaget för att få avkastning på investeringen eller behåll det och uppnå ännu bättre resultat. Detta är kärnan i vår passion och vad vi strävar efter i vårt dagliga arbete – och alltid på vägnar av dig och ditt företag!

Fler kunder – Customer acquisition

theView Agency levererar kommersiell utveckling av företaget, inklusive ledarskap samt planering och utförande av sälj och marknadsföring.

I nära samarbete med dig utvecklar vi en kommersiell strategi och planerna som stödjer upp om den. Finns planerna redan så läser och förstår vi dem innan vi agerar. Resultaten skapas genom målinriktade insatser utförda av specialister. Vi levererar allt från att förbättra en enstaka svag länk i din värdekedja till att verka som en komplett marknadsförings- eller säljavdelning i ditt företag.

Mer kapital – Business Expansion

theView Ventures kan framskaffa nödvändig finansiering för tillväxtföretag eller leverera attraktiva investeringsobjekt för investerare.

Tillsammans med företagen utvecklar vi genomarbetade affärsplaner som kan säkra resurser till växt och expansion. I samarbete med investerarna utvärderar vi investerings- och växtpotentialen. Alla tjänster är baserade på engagemang, många års erfarenheter, laginsatser och ett starkt internationellt nätverk. Vi medverkar under hela processen, från att skapa investor deck, göra due dilligence, utarbeta bolagsdokumentation, stödja eller genomföra förhandlingar, och fram till att ingå avtal om din finansiering eller exit.

business_model_full_final
Företagspresentation

Företagspresentation

Startsida

Ett nätverk för affärsfolk

Yrkesnätverket theView Business Club är en klubb för affärsfolk med fokus på växt och utveckling. Bygg relationer med andra kommersiella profiler, vidga ditt nätverk och nå ut till en större relevant publik. 

sportsaktiviteter

Vores eget basketball-hold

Sport og forretning er uløseligt forbundne. Holdenes succes er afhængig af økonomien. Både holdet og spillerne agerer kommercielt. 

Samtidig er sport lig med oplevelser, engagement og fælleskab. Det udgør et naturligt omdrejningspunkt for erhvervsnetværket, og en kontekst, hvor man etablerer og udvikler relationer. 

Endelig handler sport om publikum. Holdet og kampene i Basketligaen er således en åbenlys kanal for fælles eksponering, som er til gavn for både medlemmernes virksomheder, sponsorer, og for holdet. 

theviewcopenhagen-logo1-rgb-negative-payoff-medium
homerunbytheview-logo-rgb-white

En specialistavdelning med erfarenhet

HOMERUN by theView har tre decenniers erfarenhet inom video- och filmproduktion. De är idag en integrerad del av vår verksamhet, som du kan använda till att skapa slagkraftig reklam och affärskommunikation.

theView - Företaget

kom os närmare

inbjudningar & inspiration

Prenumerera på nyhetsmejls från theView, och bli bland de första som får besked när vi bjuder in gäster till affärs-events, och när det finns nyheter och inspiration för dig.

SE